Strona główna Struktura O instytucie Historia Laboratoria Konferencje Wydawnictwa

Strona główna
W górę

 

   Spis treści                                                               Contents  

Maszyny elektryczne

Electrical Machines

Abstract

Full Text

Marek CIURYS, Ignacy DUDZIKOWSKI
Analiza wpływu parametrów akumulatora na pracę rozrusznika samochodowego z silnikiem BLDC

Marek CIURYS, Ignacy DUDZIKOWSKI
Analysis of the battery parameters influence on the operation of the car starter with BLDC motor


Abstract

Full Text

Maciej GWOŹDZIEWICZ, Ludwik ANTAL
Influence of the rotor cage faults in an induction motor on its running. Experimental results

Maciej GWOŹDZIEWICZ, Ludwik ANTAL
Influence of the rotor cage faults in an induction motor on its running. Experimental results


Abstract

Full Text
Maciej GWOŹDZIEWICZ, Jan ZAWILAK
Jednofazowy silnik synchroniczny z magnesami trwałymi. Konstrukcja i parametry
Maciej GWOŹDZIEWICZ, Jan ZAWILAK
Single-phase line start permanent magnet synchronous motor. Construction and parameters

Abstract

Full Text
Piotr KISIELEWSKI, Ludwik ANTAL
Wpływ zmiany parametrów linii elektroenergetycznej na stabilność pracy turbogeneratora w systemie elektroenergetycznym
Piotr KISIELEWSKI, Ludwik ANTAL
Influence of power line parameters for stability of turbogenerator work in power system

Abstract

Full Text
Stanisław AZAREWICZ, Adam ZALAS, Paweł ZALAS
Badania symulacyjne procesu synchronizacji silników indukcyjnych pierścieniowych
Stanisław AZAREWICZ, Adam ZALAS, Paweł ZALAS
Simulation research of synchronization process of slip-ring induction motors

Abstract

Full Text
Maciej GWOŹDZIEWICZ, Stanisław GAWRON
Application of star-delta mixed stator winding in permanent magnet synchronous machines with permanent magnets on the rotor surface
Maciej GWOŹDZIEWICZ, Stanisław GAWRON
Application of star-delta mixed stator winding in permanent magnet synchronous machines with permanent magnets on the rotor surface

Abstract

Full Text
Dariusz KAPELSKI, Bartosz JANKOWSKI, Marcin KARBOWIAK, Marek PRZYBYLSKI, Patryk MACIEJEWSKI, Barbara ŚLUSAREK
Hybrydowe elementy obwodu magnetycznego wytwarzane metodą klejenia
Dariusz KAPELSKI, Bartosz JANKOWSKI, Marcin KARBOWIAK, Marek PRZYBYLSKI, Patryk MACIEJEWSKI, Barbara ŚLUSAREK
Hybrid magnetic circuit elements produced by bonding

Abstract

Full Text
Marcin KARBOWIAK, Bartosz JANKOWSKI, Dariusz KAPELSKI, Marek PRZYBYLSKI, Patryk MACIEJEWSKI, Barbara ŚLUSAREK
Badania właściwości magnetycznych i elektrycznych magnesów trwałych przeznaczonych na obwody magnetyczne maszyn elektrycznych
Marcin KARBOWIAK, Bartosz JANKOWSKI, Dariusz KAPELSKI, Marek PRZYBYLSKI, Patryk MACIEJEWSKI, Barbara ŚLUSAREK
Research of magnetic and electrical properties of permanent magnets for magnetic circuits of electrical machines

Abstract

Full Text
Marcin KARBOWIAK, Bartosz JANKOWSKI, Dariusz KAPELSKI, Marek PRZYBYLSKI, Patryk MACIEJEWSKI, Barbara ŚLUSAREK
Badania właściwości mechanicznych magnesów trwałych przeznaczonych na obwody magnetyczne maszyn elektrycznych
Marcin KARBOWIAK, Bartosz JANKOWSKI, Dariusz KAPELSKI, Marek PRZYBYLSKI, Patryk MACIEJEWSKI, Barbara ŚLUSAREK
Research of mechanical properties of permanent magnets for magnetic circuits of electrical machines

Abstract

Full Text
Piotr KISIELEWSKI
Silnik synchroniczny średniej mocy z magnesami trwałymi zasilany z falownika
Piotr KISIELEWSKI
Medium power permanent magnet synchronous motor for inverter feed

Abstract

Full Text
Paweł ZALAS
Magnesy trwałe w wirniku silnika synchronicznego małej mocy
Paweł ZALAS
Permanent magnets in rotor of low-power synchronous motor

Abstract

Full Text
Ludwik ANTAL, Paweł ZALAS
Rozruch silnika synchronicznego z magnesami trwałymi zasilanego z falownika PWM
Ludwik ANTAL, Paweł ZALAS
Starting of permanent magnet synchronous motor supplied from PWM inverter

Abstract

Full Text
Tomasz ZAWILAK
Wpływ osadzenia magnesu na parametry silnika magnetoelektrycznego o rozruchu bezpośrednim
Tomasz ZAWILAK
The influence of air gap for magnet on line start permanent magnet synchronous motor performance

Abstract

Full Text
Krzysztof MAKOWSKI, Wojciech SUCHAŃSKI, Aleksander LEICHT
Symulacja pracy silnikowej i generatorowej jednofazowej maszyny indukcyjnej z pomocniczym uzwojeniem kondensatorowym
Krzysztof MAKOWSKI, Wojciech SUCHAŃSKI, Aleksander LEICHT
Performance simulation of a single-phase capacitor induction machine in the motoring and generating modes

Abstract

Full Text
Marcin J. WILK, Krzysztof MAKOWSKI
Weryfikacja pomiarowa modelu obwodowego jednofazowego silnika indukcyjnego z pomocniczym uzwojeniem kondensatorowym
Marcin J. WILK, Krzysztof MAKOWSKI
Experimental validation of circuit model of a single-phase capacitor induction motor

Abstract

Full Text
Tomasz JANTA
Elementy kompozytowe zintegrowane
Tomasz JANTA
Integrated composite elements

Abstract

Full Text


Napęd elektryczny

Electrical Drives

Abstract Full Text
Mateusz DYBKOWSKI, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA, Grzegorz TARCHAŁA
Performance analysis of the speed sensorless induction motor drive with magnetizing reactance estymator
Mateusz DYBKOWSKI, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA, Grzegorz TARCHAŁA
Performance analysis of the speed sensorless induction motor drive with magnetizing reactance estymator

Abstract

Full Text
Leszek DĘBOWSKI, Krzysztof P. DYRCZ, Paweł KAWALIŁO, Kamil TRZMIEL, Radosław WŁOSTOWSKI, Radosław WRÓBEL
Koncepcja nowego komputera pokładowego ECU do sterowania silnikiem pojazdu samochodowego z wykorzystaniem DSP
Leszek DĘBOWSKI, Krzysztof P. DYRCZ, Paweł KAWALIŁO, Kamil TRZMIEL, Radosław WŁOSTOWSKI, Radosław WRÓBEL
A new idea of DSP-based ECU computer/combustion engine controller for automotive applications

Abstract

Full Text
Paweł EWERT, Czesław T. KOWALSKI, Leszek SUCHODOLSKI
Monitorowanie niewyważenia wirników przy wykorzystaniu sygnałów prądu stojana i drgań w napędach z silnikami indukcyjnymi
Paweł EWERT, Czesław T. KOWALSKI, Leszek SUCHODOLSKI
Monitoring of the rotor unbalance in the induction motor drives with using stator current and mechanical vibration signals

Abstract

Full Text
Marcin WOLKIEWICZ, Czesław T. KOWALSKI
Wykrywanie i lokalizacja zwarć zwojowych silnika indukcyjnego przy wykorzystaniu analizy składowych głównych hodografu wektora przestrzennego prądu stojana
Marcin WOLKIEWICZ, Czesław T. KOWALSKI
Detection and localization of induction motor stator windings fault using principal components analysis of stator current space vector hodograph

Abstract

Full Text
Marcin KAMIŃSKI, Krzysztof P. DYRCZ
Zastosowanie modeli ADALINE w strukturze sterowania prędkością silnika indukcyjnego
Marcin KAMIŃSKI, Krzysztof P. DYRCZ
Implementation of ADALINE models in speed control structure of induction motor

Abstract

Full Text
Marcin KAMIŃSKI, Marcin PAWLAK
Zastosowanie algorytmu klasteringu rozmytego w optymalizacji neuronowo-rozmytych detektorów uszkodzeń wirnika silnika indukcyjnego
Marcin KAMIŃSKI, Marcin PAWLAK
Application of fuzzy clustering method for optimization of neuro-fuzzy faults detectors of rotor in the induction machine

Abstract

Full Text
Marcin KAMIŃSKI, Than TRAN VAN, Krzysztof SZABAT
Rozmyte estymatory mechanicznych zmiennych stanu układu napędowego z połączeniem sprężystym
Marcin KAMIŃSKI, Than TRAN VAN, Krzysztof SZABAT
Mechanical state variables fuzzy estimators for the two-mass system

Abstract

Full Text
Kinga GÓRNIAK
Wpływ opóźnienia na dynamikę układów z regulacją klasyczną i rozmytą
Kinga GÓRNIAK
The influence of time delay on classically and fuzzy controlled system dynamics

Abstract

Full Text
Błażej JAKUBOWSKI, Krzysztof PIEŃKOWSKI
Badania procesów wzbudzenia autonomicznego generatora indukcyjnego
Błażej JAKUBOWSKI, Krzysztof PIEŃKOWSKI
Experimental investigations of self-excitation processes of autonomous induction generator

Abstract

Full Text
Bogusław KAROLEWSKI, Jan PYTEL
Ochrona małych elektrowni zakładowych przed skutkami awarii systemowych
Bogusław KAROLEWSKI, Jan PYTEL
Protection of small industrial power station before results of big system failures

Abstract

Full Text
Bogusław KAROLEWSKI, Wadim STOCHMIAŁEK
Analiza układu zasilania małej elektrowni wodnej
Bogusław KAROLEWSKI, Wadim STOCHMIAŁEK
Analysis of small water power station supplying system

Abstract

Full Text
Khanh NGUYEN THAC, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA
Comparative analysis of chosen field weakening methods for the space vector modulated - direct torque controlled drive system
Khanh NGUYEN THAC, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA
Comparative analysis of chosen field weakening methods for the space vector modulated - direct torque controlled drive system

Abstract

Full Text
Sebastian KNYCHAS
Adaptacyjne sterowanie układu dwumasowego z połączeniem spreżystym z wykorzystaniem regulatorów neuronowo-rozmytych
Sebastian KNYCHAS
Damping of the torsional vibration using neuro-fuzzy controllers

Abstract

Full Text
Roman PACHOWICZ, Krzysztof PIEŃKOWSKI
Koncepcja modernizacji systemu transportowego wielostanowiskowej linii montażowej
Roman PACHOWICZ, Krzysztof PIEŃKOWSKI
The idea of modernization of transportation system of multi-station assembly line

Abstract

Full Text
Krzysztof PIEŃKOWSKI
Analiza sterowania wielofazowego silnika indukcyjnego klatkowego
Krzysztof PIEŃKOWSKI
Analysis and control of multi-phase squirrel-cage induction motor

Abstract

Full Text
Piotr J. SERKIES, Krzysztof SZABAT
Adaptacyjna struktura sterowania z predykcyjnym regulatorem prędkości dla układu napędowego z połączeniem sprężystym
Piotr J. SERKIES, Krzysztof SZABAT
Adaptive speed model predictive control structure for the drive system with elastic joint

Abstract

Full Text
Piotr J. SERKIES
Porównanie właściwości dynamicznych struktur regulacji położenia w napędzie dwumasowym z klasycznym regulatorem kaskadowym oraz regulatorem FDC
Piotr J. SERKIES
Comparison dynamic properties of position control structures in two-mass drive with the classic cascade controller and FDC controller

Abstract

Full Text
Piotr J. SERKIES
Zagadnienia projektowania liniowego filtru Kalmana dla zaawansowanej struktury sterowania układu dwumasowego
Piotr J. SERKIES
Design of the Kalman filter for the advanced control structure of the two-mass system

Abstract

Full Text
Piotr J. SERKIES, Krzysztof SZABAT
Zastosowanie hybrydowego regulatora predykcyjnego w strukturze sterowania napędem dwumasowym z tarciem
Piotr J. SERKIES, Krzysztof SZABAT
Application of the hybrid predictive controller for the two-mass drive system with friction

Abstract

Full Text
Than TRAN VAN
Analiza właściwości dynamicznych obserwatora Luenbergera dla układu napędowego z połączeniem sprężystym
Than TRAN VAN
Analyzis of the dynamic properties of the Luenberger observer for the drive system with elastic joint

Abstract

Full Text


Pomiary elektryczne

Electrical Measurements

Abstract Full Text
Daniel DUSZA, Zdzisław NAWROCKI
Dwurdzeniowy indukcyjny dzielnik na napięcie 300V
Daniel DUSZA, Zdzisław NAWROCKI
Dual-core 300V inductive voltage divider

Abstract

Full Text
Daniel DUSZA, Michał MADEŁA
Pomiary parametrów elementów indukcyjnych
Daniel DUSZA, Michał MADEŁA
Measurement of the parameters of inductive elements

Abstract

Full Text
Grzegorz KOSOBUDZKI
Pomiar niesymetrii napięcia w sieciach trójfazowych
Grzegorz KOSOBUDZKI
Measurement of the voltage unbalance in tree phase system

Abstract

Full Text
Piotr MADEJ
Błąd od przylegania przy wyznaczaniu przenikalności elektrycznej w zestawie trójelektrodowym
Piotr MADEJ
A contact error in the electrical permittivity determination in a three-electrodes test set

Abstract

Full Text
Piotr MADEJ
Ośmiodekadowy przetwornik logarytmujący do elektrometrii
Piotr MADEJ
The eight-decades electrometric logarithmic converter

Abstract

Full Text
Tomasz SIKORSKI, Grzegorz KOSOBUDZKI
Jakość energii w układach generacji rozproszonej
Tomasz SIKORSKI, Grzegorz KOSOBUDZKI
Power quality in distributed generation systems

Abstract

Full Text
Anna KOWALSKA-PYZALSKA
Koncepcja Smart Grid szansą dla rozwoju generacji rozproszonej
Anna KOWALSKA-PYZALSKA
Smart Grid as a chance for distributed generation

Abstract

Full Text
Mirosław ŁUKOWICZ, Mateusz PUSTUŁKA
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do lokalizacji zwarć w liniach elektroenergetycznych
Mirosław ŁUKOWICZ, Mateusz PUSTUŁKA
Fault location of power transmission lines using artificial neural network

Abstract

Full Text

[Strona główna] [W górę] [Nr 66] [Nr 65] [Nr 64] [Nr 63] [Nr 62] [Nr 60] [Nr 59] [Nr 58] [Nr 56] [Nr 54] [Nr 45]

Copyright © 2003-2006 Instytut Maszyn Napędów i Pomiarów Elektrycznych
Ostatnia modyfikacja: 09 października 2012