Strona główna Struktura O instytucie Historia Laboratoria Konferencje Wydawnictwa

Strona główna
W górę

 

    Spis treści                                                                      Contents

Maszyny elektryczne

Electrical Machines

Abstract

Full Text

Ludwik ANTAL, Maciej ANTAL,
 
Pulsacje momentu w silniku indukcyjnym ze skosem żłobków wirnika

Ludwik ANTAL, Maciej ANTAL,
Torque ripple of induction motor with skewed rotor slots


Abstract

Full Text

Ludwik ANTAL, Jan ZAWILAK,
Testing of a two-speed synchronous motor

Ludwik ANTAL, Jan ZAWILAK,
Testing of a two-speed synchronous motor


Abstract

Full Text

Piotr KISIELEWSKI, Ludwik ANTAL,
Transient currents in turbogenerator for the sudden short circuit

Piotr KISIELEWSKI, Ludwik ANTAL,
 Transient currents in turbogenerator for the sudden short circuit


Abstract

Full Text

Piotr KISIELEWSKI, Ludwik ANTAL,
Zastosowanie modelowania polowo-obwodowego do analizy stanów nieustalonych turbogeneratora

Piotr KISIELEWSKI, Ludwik ANTAL,
Field-circuit modelling applied to transient states analysis


Abstract

Full Text

Paweł ZALAS, Jan ZAWILAK,
 
Dwubiegowy silnik synchroniczny synchronizowany napięciem zmiennym

Paweł ZALAS, Jan ZAWILAK,
Two-speed synchronous motor synchronized by ac voltage


Abstract

Full Text

PAWEŁ ZALAS, JAN ZAWILAK,
Wpływ stałej czasowej obwodu wzbudzenia na przebieg procesu synchronizacji dwubiegowego silnika synchronicznego

PAWEŁ ZALAS, JAN ZAWILAK,
 Influence of time constant excitation circuit on synchronization process in two–speed synchronous motors


Abstract

Full Text

Marek CIURYS, Ignacy DUDZIKOWSKI,
Wyznaczanie parametrów silnika komutatorowego o magnesach trwałych zasilanego z akumulatora przez przekształtnik impulsowy

Marek Ciurys, Ignacy Dudzikowski,
 Determination of parameters of permanent magnet commutator motor supplied by battery through pulse converter


Abstract

Full Text

Tomasz ZAWILAK,
Wpływ klinów magnetycznych na właściwości rozruchowe silnika indukcyjnego

Tomasz ZAWILAK,
 The influence of magnetic wedges on induction motor start up performance


Abstract

Full Text

Ludwik ANTAL, Maciej ANTAL,
Heating of the induction motor rotor with damaged squirrel-cage

Ludwik ANTAL, Maciej ANTAL,
Heating of the induction motor rotor with damaged squirrel-cage


Abstract

Full Text
Damian KRAWCZYK,
Badania symulacyjne silnika asynchronicznego synchronizowanego momentem reluktancyjnym

Damian KRAWCZYK,
Simulation investigations of the induction motor synchronized by reluctance torque


Abstract

Full Text

Krzysztof MAKOWSKI, Marcin WILK,
Wpływ pojemności kondensatora pracy jednofazowego silnika indukcyjnego z pomocniczym uzwojeniem kondensatorowym na proces rozruchu

Krzysztof MAKOWSKI, Marcin WILK, Influence of capacitor capacitance on starting of single-phase capacitor induction motor


Abstract

Full Text

Tomasz ZAWILAK, Jan ZAWILAK,
 Minimization of higher harmonics in line-start permanent magnet synchronous motor

Tomasz ZAWILAK, Jan ZAWILAK,
 Minimization of higher harmonics in line-start permanent magnet synchronous motor


Abstract

Full Text

Tomasz ZAWILAK, Ludwik ANTAL,
Pulsacje momentu elektromagnetycznego w silnikach synchronicznych z magnesami trwałymi i rozruchem bezpośrednim

Tomasz ZAWILAK, Ludwik ANTAL,
Torque pulsations in line start permanent magnet synchronous motors


Abstract

Full Text

Tomasz ZAWILAK, Ludwik ANTAL, Jan ZAWILAK,
Prąd rozruchowy silników indukcyjnych z rozdzielonymi uzwojeniami stojana

Tomasz ZAWILAK, Ludwik ANTAL, Jan ZAWILAK,
Starting current of the induction motors with separated stator windings


Abstract

Full Text

Dariusz GURAZDOWSKI, Jan ZAWILAK,
Sprzężenia magnetyczne przewodów elementarnych dwuwarstwowego uzwojenia stojana turbogeneratora

Dariusz GURAZDOWSKI, Jan ZAWILAK, Magnetic coupling of strands of the two layers turbogenerator stator winding


Abstract

Full Text

Janusz BIALIK, Jan ZAWILAK,
Vibration modeling of the two-speed, large power, synchronous motor

Janusz BIALIK, Jan ZAWILAK,
Vibration modeling of the two-speed, large power, synchronous motor


Abstract

Full Text

Janusz BIALIK, Jan ZAWILAK,
Drgania oraz siły pochodzenia elektromagnetycznego w dwubiegowych silnikach synchronicznych dużej mocy

Janusz BIALIK, Jan ZAWILAK,
Vibrations and electromagnetic forces in two speed, large power synchronous motors


Abstract

Full Text

Wiesław ŁYSKAWIŃSKI,
Symulacja zjawisk w transformatorze zasilanym impulsami napięciowymi o dużej częstotliwości

Wiesław ŁYSKAWIŃSKI,
 Simulation of phenomena in transformer supplied with high-frequency voltage impulses


Abstract

Full Text

Krzysztof KOWALSKI, Program komputerowy wspomagajacy dyskretyzację obwodu elektromagnetycznego transformatora trójfazowego

Krzysztof KOWALSKI, Computer program aiding discretization of electromagnetic circuit of three–phase transformer


Abstract

Full Text

Roman KROCZEK, Jarosław DOMIN,
Weryfikacja komputerowych modeli jednostopniowej wyrzutni elektromagnetycznej na stanowisku badawczym

Roman KROCZEK, Jarosław DOMIN,
Single step electromagnetic launcher – practical verification of computer model


Abstract

Full Text


Napęd elektryczny

Electrical Drives

Abstract Full Text

Marcin KAMISKI, Teresa OROWSKA-KOWALSKA,
Metoda early stopping w optymalizacji neuronowych estymatorw zmiennych stanu ukadu napdowego z poczeniem elastycznym

Marcin KAMIŃSKI, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
Early stopping method in optimization of the neural state variables estimators of the drive system with elastic joint.


Abstract

Full Text

Grzegorz TARCHAŁA, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
Zastosowanie obserwatora ślizgowego do estymacji parametrów silnika indukcyjnego

Grzegorz TARCHAŁA, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
Application of a sliding-mode observer for parameter estimation of the induction motor


Abstract

Full Text

Krzysztof SZABAT, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
Analysis of the multi-mass drive system dynamics using reduced-order mathematical model

Krzysztof SZABAT, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
Analysis of the multi-mass drive system dynamics using reduced-order mathematical model


Abstract

Full Text

Marcin PAWLAK,
Projektowanie neurodetektorów uszkodzeń wirników silników indukcyjnych zasilanych z przemiennika częstotliwości

Marcin PAWLAK,
 Designing of the neural network based rotor faults detectors of invrter-fed induction motors


Abstract

Full Text

Czesław T. KOWALSKI, Robert WIERZBICKI, Marcin WOLKIEWICZ,
Analiza wpływu uszkodzenia uzwojenia stojana silnika indukcyjnego na kąt przesunięcia fazowego pomiędzy prądem i napięciem

Czesław T. KOWALSKI, Robert WIERZBICKI, Marcin WOLKIEWICZ,
Analysis of the stator fault influence to the phase shift between stator current and voltage of the induction motor


Abstract

Full Text

Paweł EWERT, Czesław T. KOWALSKI,
Monitorowanie nieosiowości napędów elektrycznych z silnikami indukcyjnymi

Paweł EWERT, Czesław T. KOWALSKI,
 Misalignment monitoring of induction motor drives.


Abstract

Full Text

Krzysztof P. DYRCZ,
 Bezprzewodowe przesyłanie danych w systemach monitorowania i diagnostyki napędów elektrycznych

Krzysztof P. DYRCZ,
 Wireless sending data in systems of monitoring and diagnostics of electric drives.


Abstract

Full Text

Waldemar KANIOR,
Wykrywanie uszkodzeń wirników silników indukcyjnych z wykorzystaniem analizy falkowej i sztucznych sieci neuronowych

Waldemar KANIOR,
 Application of the wavelet transformation and the neural network for rotor fault detection of the induction motor  


Abstract

Full Text

Bronislav FIRAGO, Dmitry VASILYEV,
Soft starter with pulse voltage regulation and quasi-frequency control of induction motor

Bronislav FIRAGO, Dmitry VASILYEV,
Soft starter with pulse voltage regulation and quasi-frequency control of induction motor         


Abstract

Full Text

Stephen DODDS, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA, Krzysztof SZABAT,
 FDC-based control structure of two-mass drive system

Stephen DODDS, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA, Krzysztof SZABAT,
FDC-based control structure of two-mass drive system   


Abstract

Full Text

Krzysztof SZABAT, Marcin KAMIŃSKI,
Neural model for biological and chemical transformation in sewage treatment plant

Krzysztof SZABAT*, Marcin KAMIŃSKI,
Neural model for biological and chemical transformation in sewage treatment plant.


Abstract

Full Text

Krzysztof SZABAT, Piotr Józef SERKIES,
Design and analysis of the Luenberger observers for three-inertia system

Krzysztof SZABAT, Piotr Józef SERKIES,
 Design and analysis of the luenberger observers for three-inertia system


Abstract

Full Text

Krzysztof SZABAT, Rafał URBAN,
 Zastosowanie logiki rozmytej do sterowania napędowymi układami napowietrzania komór tlenowych w oczyszczalni ścieków

Krzysztof SZABAT, Rafał URBAN,
Application of the fuzzy logic to control the electrical blowers in the sewage treatment plant         


Abstract

Full Text

Krzysztof SZABAT ,
 Model obserwatora zmiennych stanu dla układu z nieliniowym wałem mechanicznym

Krzysztof SZABAT ,
 Model of the observer for the two-mass system with nonlinear mechanical coupling.


Abstract

Full Text

Sebastian KNYCHAS, Krzysztof SZABAT,
Nowoczesny system sterowania maszyny do prefabrykacji blach

Sebastian KNYCHAS, Krzysztof SZABAT,
 Modern control system of the metal cutting machine


Abstract

Full Text

Mateusz DYBKOWSKI, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
Sensorless control of an induction motor drive with MRASCCFL rotor speed and flux estimator

Mateusz DYBKOWSKI, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
Sensorless control of an induction motor drive with mrasccfl rotor speed and flux estimator


Abstract

Full Text

Mateusz DYBKOWSKI, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
Wpływ zmian reaktancji magnesującej na pracę bezczujnikowego układu sterowania silnikiem indukcyjnym z estymatorem MRASCC

Mateusz DYBKOWSKI, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
 Influence of the magnetizing reactance on operation of the sensorless induction motor drive with mrascc estimator


Abstract

Full Text

Michał KNAPCZYK, Krzysztof PIEŃKOWSKI,
Variable structure control of PWM rectifier with sliding-mode-based modulation and minimized number of sensors

Michał KNAPCZYK, Krzysztof PIEŃKOWSKI,
 Variable structure control of pwm rectifier with sliding-mode-based modulation and minimized number of sensors.


Abstract

Full Text

Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA, Marcin KAMIŃSKI,
Zastosowanie wrażliwościowej metody optymalizacji obs do projektowania neuronowych estymatorów zmiennych stanu napędu z połączeniem elastycznym

Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA, Marcin KAMIŃSKI,
Application of the sensitivity-based optimisation method obs for neural estimators design of the drive system with elastic joint.


Abstract

Full Text

Marcin KAMIŃSKI,
Analiza wpływu sposobu przygotowania danych uczących dla sieci neuronowych na jakość odtwarzania zmiennych stanu napędu dwumasowego

Marcin KAMIŃSKI,
 Influence analysis of the input data preparation for neural netowrks to the estimation quality of state variables of the two-mass drive system


Abstract

Full Text

Radoslaw NALEPA, John MUCKIAN, Hagai LEVY, Maurice KEARNEY,
 Design of high current fast switching power stage for PMSM servodrives

Radoslaw NALEPA, John MUCKIAN, Hagai LEVY, Maurice KEARNEY,
 Design of high current fast switching power stage for pmsm servodrives


Abstract

Full Text

Bogusław KAROLEWSKI, Piotr LIGOCKI,
Sposoby kształtowania przebiegów rozruchowych przenośnika taśmowego

Bogusław KAROLEWSKI, Piotr LIGOCKI,
Methods of improvement of belt conveyors operation.


Abstract

Full Text

Bogusław KAROLEWSKI ,
Tworzenie modelu sieci zakładowej w programie EMTP

Bogusław KAROLEWSKI,
Using program emtp to create the model of industrial supply network

 


Abstract

Full Text

Bogusław KAROLEWSKI,
Rozruch silnika zasilanego z sieci zakładowej

Bogusław KAROLEWSKI,
 Starting of motor supply from industrial network


Abstract

Full Text


Pomiary elektryczne

Electrical Measurements

Abstract Full Text

Daniel DUSZA, Zdzisław NAWROCKI
, Przetwornik przesuwający sygnał o kąt 90º

Daniel DUSZA, Zdzisław NAWROCKI, 90 deg signal phase shifting transducer


Abstract

Full Text

Zbigniew KŁOS, Jarosław KRYSIAK,
 Voltage coefficient of high-ohmic mox type resistors

Zbigniew KŁOS, Jarosław KRYSIAK, Voltage coefficient of high-ohmic mox type resistors


Abstract

Full Text

Grzegorz KOSOBUDZKI,
Pomiar mocy obiektów o ekstremalnie małym współczynniku mocy

Grzegorz KOSOBUDZKI, Power measurement of loads with extremely low power factor.


Abstract

Full Text

Piotr MADEJ
, Problemy badawcze i interpretacyjne napięciowego współczynnika rezystorów o dużych rezystancjach

Piotr MADEJ, Practical and theoretical difficulties concerning voltage coefficient of high value resistors


Abstract

Full Text

Daniel DUSZA, Jerzy BARTOSZEWSKI,
Metodyka projektowania przyrządów wirtualnych

Daniel DUSZA, Jerzy BARTOSZEWSKI, Virtual instruments constructing methodology.


Abstract

Full Text

Krzysztof PODLEJSKI,
Badania wybranych czujników temperatury współpracujących z kartami pomiarowymi w LabVIEW

Krzysztof PODLEJSKI, Testing choosen temperature sensors operated with the labview daq board.


Abstract

Full Text

Krzysztof PODLEJSKI, Łukasz FELCENLOBEN,
Zastosowanie środowiska labview do sterowania pracą instalacji grzewczej z
odnawialnymi źródłami energii

Krzysztof PODLEJSKI, Łukasz FELCENLOBEN, Controlling the heating installation supplied by renewable energy sources in the LabVIEW      


Abstract

Full Text

Krzysztof PODLEJSKI, Przemysław MROZEK,
Zagadnienie sterowania ruchem ulicznym w standardzie Modbus

Krzysztof PODLEJSKI, Przemysław MROZEK, The problems of traffic lights control in Modbus standard.


Abstract

Full Text

Piotr NIKLAS,
Pomiar częstotliwości napięcia w urządzeniach automatyki elektroenergetycznej

Piotr NIKLAS, Voltage frequency measurement in automatics device of electrical power engineering


Abstract

Full Text

[Strona główna] [W górę] [Nr 66] [Nr 65] [Nr 64] [Nr 63] [Nr 62] [Nr 60] [Nr 59] [Nr 58] [Nr 56] [Nr 54] [Nr 45]

Copyright © 2003-2006 Instytut Maszyn Napędów i Pomiarów Elektrycznych
Ostatnia modyfikacja: 09 maja 2011