Strona główna Struktura O instytucie Historia Laboratoria Konferencje Wydawnictwa

Strona główna
W górę

 

Strona główna
W górę

 

    Spis treści                                                                      Contents

Maszyny elektryczne

Electrical Machines

Abstract

Full Text

Tomasz ZAWILAK, Ludwik ANTAL,
Kształtowanie pola magnetycznego w dwubiegowych silnikach synchronicznych z magnesami trwałymi

Tomasz ZAWILAK, Ludwik ANTAL,
Forming field distribution in pole changing line start permanent magnet synchronous motor


Abstract

Full Text

Maciej ANTAL, Ludwik ANTAL,
Charakterystyki eksploatacyjne silnika indukcyjnego dużej mocy z uszkodzoną klatką wirnika

Maciej ANTAL, Ludwik ANTAL,
Performance characteristics of the large power induction motor with damaged rotor squirrel cage


Abstract

Full Text

Dariusz GIERAK, Ignacy DUDZIKOWSKI ,
Analiza wpływu sposobu namagnesowania magnesów na parametry silnika komutatorowego o magnesach trwałych

Dariusz GIERAK, Ignacy DUDZIKOWSKI ,
Analysis of the magnets magnetization mode impact on permanent magnet commutator motor parameters


Abstract

Full Text

Dariusz GURAZDOWSKI, Jan ZAWILAK,
Przeplot przewodów elementarnych w pręcie stojana turbogeneratora

Dariusz GURAZDOWSKI, Jan ZAWILAK,
The strands transposition within turbogenerator stator winding bar


Abstract

Full Text

Piotr KISIELEWSKI, Ludwik ANTAL,
Zakłócenia pracy turbogeneratora spowodowane zwarciami w systemie elektroenergetycznym

Dariusz GURAZDOWSKI, Jan ZAWILAK,
The strands transposition within turbogenerator stator winding bar


Abstract

Full Text

Piotr KISIELEWSKI, Ludwik ANTAL,
Badanie reakcji turbogeneratora na zmiany napięcia i częstotliwości systemu

Piotr KISIELEWSKI, Ludwik ANTAL,
Investigations of the turbogenerator response for voltage and frequency power system changes


Abstract

Full Text

Piotr KISIELEWSKI, Ludwik ANTAL,
Porównanie generatorów synchronicznych z wirnikiem jawnobiegunowym oraz cylindrycznym

Piotr KISIELEWSKI, Ludwik ANTAL,
Comparison of synchronous generators with salient-pole rotor and cylindrical rotor


Abstract

Full Text

Piotr KISIELEWSKI, Ludwik ANTAL,
Polowo - obwodowy model bezszcztkowej wzbudnicy generatora synchronicznego

Piotr KISIELEWSKI, Ludwik ANTAL,
Field - circuit model of brushless exciter for synchronous generators


Abstract

Full Text

Marek CIURYS, Ignacy DUDZIKOWSKI,
Analiza parametrów elektromechanicznych rozrusznika samochodowego z silnikiem bezsz-czotkowym

Marek CIURYS, Ignacy DUDZIKOWSKI,
An analysis of electromechanical parameters of car starter with brushless direct current motor


Abstract

Full Text

Paweł ZALAS, Jan ZAWILAK,
Wpływ parametrów układu napędowego na skuteczność synchronizacji silnika dwubiegowego

Paweł ZALAS, Jan ZAWILAK,
The influence of drive parameters on effectiveness of synchronization process in two-speed synchronous motors


Abstract

Full Text

Krzysztof MAKOWSKI,
Wpływ liczby żłobków wirnika na kształt krzywej pola magnetycznego w szczelinie powietrznej jednofazowego silnika indukcyjnego z pomocniczym uzwojeniem zwartym

Krzysztof MAKOWSKI,
Influence of a number of rotor slots on shape of magnetic field curve in air-gap of shaded-pole induction motors


Abstract

Full Text

Janusz BIALIK, Jan ZAWILAK,
Analiza statycznych stanów pracy dwubiegowych silników synchronicznych

Janusz BIALIK, Jan ZAWILAK,
Analysis of steady-state operation of the two-speed synchronous motors


Abstract

Full Text

Janusz BIALIK, Jan ZAWILAK,
Wyznaczanie drgań własnych konstrukcji dwubiegowych silników synchronicznych

Janusz BIALIK, Jan ZAWILAK,
Determination of the natural vibbration in construkction of two-speed synchronous motors


Abstract

Full Text

Stanisław AZAREWICZ, Bogumił WĘGLINSKI,
Zagadnienia doboru materiałów i kompozytów izolacji przewodów i cewek silników indukcyjnych wysokonapięciowych pracujących w ciekłych gazach

Stanisław AZAREWICZ, Bogumił WĘGLINSKI,
Problems of materials and composites choice for winding wires and coils of high voltage induction motors working in liquid gases


Abstract

Full Text


Napęd elektryczny

Electrical Drives

Abstract Full Text

Marcin KAMIŃSKI, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
Sieci neuronowe radialne w estymacji zmiennych stanu nieliniowego układu dwumasowego

Marcin KAMIŃSKI, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
Radial basis function neural network for state variable estimation of the nonlinear two-mass drive


Abstract

Full Text

Czesław KOWALSKI, Krzysztof DYRCZ, Robert WIERZBICKI,
Zastosowanie filtru Kalmana do wykrywania uszkodzeń wirnika silnika indukcyjnego

Czesław KOWALSKI, Krzysztof DYRCZ, Robert WIERZBICKI,
Application of Kalman filter for induction motor rotor fault detection


Abstract

Full Text

Michał KNAPCZYK, Krzysztof PIEŃKOWSKI,
Ślizgowe sterowanie wektorowe przekształtnikiem sieciowym AC/DC z ograniczeniem zjawiska chatteringu

Michał KNAPCZYK, Krzysztof PIEŃKOWSKI,
Chattering-free sliding mode vector control of AC/DC line-side regenerative converter


Abstract

Full Text

Michał KNAPCZYK, Krzysztof PIEŃKOWSKI,
Odsprzężone sterowanie wektorowe prostownikiem PWM o polepszonych właściwościach dynamicznych

Michał KNAPCZYK, Krzysztof PIEŃKOWSKI,
High-performance decoupled control of PWM rectifier with load compensation


Abstract

Full Text

Teresa ORŁOWSKA – KOWALSKA, Mateusz DYBKOWSKI,
Analiza stabilności klasycznego estymatora prędkości typu MRAS w napędzie bezczujnkowym

Teresa ORŁOWSKA – KOWALSKA, Mateusz DYBKOWSKI,
Stability analisys of the classical MRAS speed estimator in the sensorless drive


Abstract

Full Text

Czesław T. KOWALSKI, Waldemar KANIOR,
Ocena skuteczności analiz FFT, STFT i falkowej w wykrywaniu uszkodzeń wirnika silnika indukcyjnego

Czesław T. KOWALSKI, Waldemar KANIOR,
The estimation of the efficiency of FFT, STFT and wavelet analyses in the rotor fault detection of the induction motor


Abstract

Full Text

Piotr LIGOCKI, Bogusław KAROLEWSKI,
Wyznaczanie mas w modelu przenośnika taśmowego

Piotr LIGOCKI, Bogusław KAROLEWSKI,
Determination of masses in belt conveyors model


Abstract

Full Text

Krzysztof SZABAT,
Sterowanie układem napędowym z połączeniem sprężystym z wykorzystaniem metody RRC

Krzysztof SZABAT,
Control of the two-mass system using RRC structure


Abstract

Full Text

Krzysztof P. DYRCZ,
Mikroprocesorowy sterownik ze swobodną konfiguracją wejść i wyjść

Krzysztof P. DYRCZ,
Microprocessor controller with programmable input and output


Abstract

Full Text

Marcin PAWLAK,
Automatyzacja procesów przemysłowych

Marcin PAWLAK,
Automation of industrial processes


Abstract

Full Text

Czesław T. KOWALSKI, Marcin WOLKIEWICZ,
Analiza możliwości zastosowania sygnałów mocy chwilowej i momentu elektromagnetycznego do diagnostyki silników indukcyjnych

Czesław T. KOWALSKI, Marcin WOLKIEWICZ,
Analysis of the possibilities of transient power and torque signals application for the induction motor diganosis


Abstract

Full Text

Czesław T. KOWALSKI, Paweł EWERT,
Zastosowanie analizy widmowej prądu stojana do monitorowania ekcentryczności silników indukcyjnych

Czesław T. KOWALSKI, Paweł EWERT,
Application of stator current spectrum analysis  to monitoring eccentricity of induction motor


Abstract

Full Text

Piotr URACZ, Bogusław KAROLEWSKI,
Drgania układu przeniesienia napędu elektrowni wiatrowej

Piotr URACZ, Bogusław KAROLEWSKI,
Vibrations of windmill drive transmission system


Abstract

Full Text

Piotr URACZ, Bogusław KAROLEWSKI,
Modelowanie generatora indukcyjnego o dwustronnym połączeniu z siecią

Piotr URACZ, Bogusław KAROLEWSKI,
Modelling of a doubly fed induction generator


Abstract

Full Text

Zdzisław ŻARCZYŃSKI, Marcin PAWLAK, Krzysztof P. DYRCZ,
Laboratoryjny falownik napięcia

Zdzisław ŻARCZYŃSKI, Marcin PAWLAK, Krzysztof P. DYRCZ,
Voltage inverter for laboratory


Abstract

Full Text

Stanisław AZAREWICZ, Marcin GRYS,
Sterowanie częstotliwościowe silników indukcyjnych synchronizowanych

Stanisław AZAREWICZ, Marcin GRYS,
Frequency control of synchronous reluctance motors


Abstract

Full Text


Pomiary elektryczne

Electrical Measurements

Abstract Full Text

Józef NOWAK,
Wyznaczanie charakterystyk próbek magnesów na podstawie zmierzonej składowej normalnej indukcji i zewnętrznego natężenia pola

Józef NOWAK,
Characteristic of magnets samples determination on the base of normal component of induction and external magnetic field strength measurement


Abstract

Full Text

Józef NOWAK, Jerzy BAJOREK, Grzegorz KOSOBUDZKI, Andrzej KAŁWAK,
Zagadnienie wyznaczania parametrów obiektów elektromagnetycznych w warunkach ich pracy

Józef NOWAK, Jerzy BAJOREK, Grzegorz KOSOBUDZKI, Andrzej KAŁWAK,
The problems of determining the parameters of electromagnetic objects parameters under operating conditions


Abstract

Full Text

Jerzy BARTOSZEWSKI , Daniel DUSZA,
Uniwersalny symulator platynowych czujników temperatury

Jerzy BARTOSZEWSKI , Daniel DUSZA,
Universal simulator of platinum temperature sensors


Abstract

Full Text

Daniel DUSZA,
Właściwości filtrów synchronicznych dla wybranych układów sterowania

Daniel DUSZA,
Synchronous filters properties for the chosen control system


Abstract

Full Text

Piotr MADEJ,
Transfer z rezystancjami w stosunkach dwójkowo-dziesiętnych

Piotr MADEJ,
Transfer standard with binary-decimal ratios of resistances


Abstract

Full Text

Piotr MADEJ,
Wpływ rezystancji upływu na dokładność transferu z dużymi rezystancjami

Piotr MADEJ,
Influence of leakage resistance on accuracy of high resistances transfer


Abstract

Full Text

Krzysztof PODLEJSKI, Rafał PIETRUSZKA,
Woltomierza próbkujący z analizą harmonicznych w LabVIEW

Krzysztof PODLEJSKI, Rafał PIETRUSZKA,
The sampling voltmeter with harmonic analyzer in LabVIEW


Abstract

Full Text

Krzysztof PODLEJSKI, Jarosław RAK,
Sterowanie procesem wytwarzania pary przegrzanej – stanowisko dydaktyczne w LabVIEW

Krzysztof PODLEJSKI, Jarosław RAK,
Superheated steam control – the didactic stand


Abstract

Full Text

Andrzej Ł. CHOJNACKI, Jan C. STĘPIEŃ,
Metoda analizy niezawodności stacji transformatorowo – rozdzielczych SN oparta na skończonych procesach Markowa

Andrzej Ł. CHOJNACKI, Jan C. STĘPIEŃ,
Method of analysing MV substations reliability on the basis of  Markov’s terminated processes


Abstract

Full Text

Andrzej STOBIECKI, Jan C. STĘPIEŃ,
Skutki zawodności transformatorów rozdzielczych w spółce dystrybucyjnej

Andrzej STOBIECKI, Jan C. STĘPIEŃ,
Results of failure of distributive transformers at distribution company


Abstract

Full Text

[Strona główna] [W górę] [Nr 66] [Nr 65] [Nr 64] [Nr 63] [Nr 62] [Nr 60] [Nr 59] [Nr 58] [Nr 56] [Nr 54] [Nr 45]

Copyright © 2003-2006 Instytut Maszyn Napędów i Pomiarów Elektrycznych
Ostatnia modyfikacja: 09 maja 2011