s Nr 59

 

Strona główna Struktura O instytucie Historia Laboratoria Konferencje Wydawnictwa

Strona główna
W górę

 

Strona główna
W górę

 

    Spis treści                                                                      Contents

Maszyny elektryczne

Electrical Machines

Abstract

Full  Text

Piotr ZIELIŃSKI, Konrad SCHOEPP,
Wolnoobrotowe generatory synchroniczne wzbudzane magnesami trwałymi o uzwojeniach skupionych

Piotr ZIELIŃSKI, Konrad SCHOEPP,
Low-speed, permanent magnets synchronous generators with concentrated windings


Abstract

Full Text 

Tomasz ZAWILAK, Ludwik ANTAL,
Obwodowe i polowo-obwodowe modelowanie silnika synchronicznego z magnesami trwałymi i rozruchem bezpośrednim

Tomasz ZAWILAK, Ludwik ANTAL,
Circuit and field-circuit modeling of line start permanent magnet synchronous motor


Abstract

Full Text 

Ignacy DUDZIKOWSKI, Dariusz GIERAK,
Trójwymiarowa analiza pola magnetycznego w komutatorowym silniku prądu stałego

Ignacy DUDZIKOWSKI, Dariusz GIERAK,
3D analysis of the magnetic filed in a permanent magnet dc commutator  motor


Abstract

Full Text 

Dariusz GURAZDOWSKI, Jan ZAWILAK,
Straty mocy w pręcie uzwojenia stojana w strefie żłobkowej turbogeneratora

Dariusz GURAZDOWSKI, Jan ZAWILAK,
The power losses of the stator winding bar of the turbogenerator slot part


Abstract

Full Text 

Piotr KISIELEWSKI, Ludwik ANTAL,
Polowo - obwodowy model turbogeneratora

Piotr KISIELEWSKI, Ludwik ANTAL,
Field-circuit model of turbogenerator


Abstract

Full Text 

Piotr KISIELEWSKI, Ludwik ANTAL,
Zjawiska zachodzące w turbogeneratorze przy udarowym zwarciu symetrycznym

Piotr KISIELEWSKI, Ludwik ANTAL,
Physical phenomena in turbogenerator during short-circuit


Abstract

Full Text 

Maciej ANTAL, Ludwik ANTAL, Jan ZAWILAK,
Badania eksperymentalne silnika indukcyjnego z uszkodzoną klatką wirnika

Maciej ANTAL, Ludwik ANTAL, Jan ZAWILAK,
Experimental tests of the induction motor with damaged squirrel cage


Abstract

Full Text 

Maciej ANTAL, Ludwik ANTAL,
Zwarcia zwojowe w uzwojeniu stojana klatkowego silnika indukcyjnego

Maciej ANTAL, Ludwik ANTAL,
Inter-turns short-circuits in stator winding of squirrel-cage motor


Abstract

Full Text 

Janusz BIALIK, Jan ZAWILAK,
Moment oraz siły pochodzenia elektromagnetycznego w dwubiegowym silniku synchronicznym

Janusz BIALIK, Jan ZAWILAK,
Torque and electromagnetic forces of two speed synchronous motor


Abstract

Full Text 

Paweł ZALAS, Jan ZAWILAK,
Minimalizacja pulsacji prędkości podczas synchronizacji silników synchronicznych

Paweł ZALAS, Jan ZAWILAK,
Reduction of speed pulsation during synchronization process in synchronous motors


Abstract

Full Text 

Krzysztof MAKOWSKI,
Wyznaczanie strat mocy w rdzeniu magnetycznym  mikrosilników indukcyjnych

Krzysztof MAKOWSKI,
Determination of iron losses in the  magnetic core of small-power induction motors


Abstract

Full Text 

Marek CIURYS, Ignacy DUDZIKOWSKI,
Model matematyczny rozrusznika samochodowego z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego

Marek CIURYS, Ignacy DUDZIKOWSKI,
Mathematical model of car starter with brushless dc motor


Abstract

Full Text 


Napęd elektryczny

Electrical Drives

Abstract Full  Text

Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA, Robert WIERZBICKI, Mateusz DYBKOWSKI,
Zastosowanie metody multitest do identyfikacji parametrów silnika indukcyjnego w stanie zatrzymanym

Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA, Robert WIERZBICKI, Mateusz DYBKOWSKI,
Application of the multitest method for parameter estimation of induction motor at standstill


Abstract

Full Text 

Czesław T. KOWALSKI, Jacek LIS, Jakub PODHORODECKI,
Zastosowanie sieci ethernet do monitorowania przekształtnikowych układów napędowych

Czesław T. KOWALSKI, Jacek LIS, Jakub PODHORODECKI,
Converter drive system remote monitoring via ethernet network


Abstract

Full Text 

Czesław T. KOWALSKI, Mateusz DYBKOWSKI, Grzegorz BUKAŁO,
Zdalne sterowanie robotem przemysłowym poprzez sieć internet

Czesław T. KOWALSKI, Mateusz DYBKOWSKI, Grzegorz BUKAŁO,
The remote control of the industrial robots through the internet


Abstract

Full Text 

Krzysztof P. DYRCZ, Maciej ANIOŁ,
Badania symulacyjne bezczujnikowego układu sterowania silnikiem indukcyjnym klatkowym z wykorzystaniem metody fdc

Krzysztof P. DYRCZ, Maciej ANIOŁ,
Simulation results of the sensorless fdc method of the induction motor drives


Abstract

Full Text 

Michał KNAPCZYK, Krzysztof PIEŃKOWSKI,
Laboratoryjny układ przekształtnika ac/dc z zastosowaniem inteligentnego modułu mocy i procesora sygnałowego

Michał KNAPCZYK, Krzysztof PIEŃKOWSKI,
Hardware application of ac/dc converter based on intelligent power module and dsp controller


Abstract

Full Text 

Michał KNAPCZYK, Krzysztof PIEŃKOWSKI,
Analiza metod modulacji szerokości impulsów w układach sterowania przekształtników sieciowych ac/dc

Michał KNAPCZYK, Krzysztof PIEŃKOWSKI,
Analysis of pulse width modulation techniques for ac/dc line-side  converters


Abstract

Full Text 

Piotr LIGOCKI, Bogusław KAROLEWSKI,
Problemy związane z komputerową symulacją pracy przenośnika taśmowego

Piotr LIGOCKI, Bogusław KAROLEWSKI,
Solving of the belt conveyor computational model


Abstract

Full Text 

Piotr LIGOCKI, Bogusław KAROLEWSKI,
Modelowanie drgań taśmy przenośnika w płaszczyźnie pionowej

Piotr LIGOCKI, Bogusław KAROLEWSKI,
Modelling of vibrations of conveyor belt in vertical plane


Abstract

Full Text 

Piotr URACZ, Bogusław KAROLEWSKI,
Modelowanie turbin wiatrowych z wykorzystaniem charakterystyk współczynnika mocy

Piotr URACZ, Bogusław KAROLEWSKI,
Modeling of wind turbines with the use of power coefficient curves


Abstract

Full Text 

Piotr URACZ, Bogusław KAROLEWSKI,
Modelowanie turbiny wiatrowej z wykorzystaniem teorii elementu płata

Piotr URACZ, Bogusław KAROLEWSKI,
Modeling of wind turbines with the use of blade element theory


Abstract

Full Text 

Marcin KAMIŃSKI, Krzysztof SZABAT,
Rozmyte sterowanie ślizgowe układu napędowego z silnikiem prądu stałego

Marcin KAMIŃSKI, Krzysztof SZABAT,
Fuzzy sliding mode control of dc drive...............................................


Abstract

Full Text 

Krzysztof SZABAT, Grzegorz KAMIŃSKI,
Graficzna metoda identyfikacji parametrów układu dwumasowego

Krzysztof SZABAT, Grzegorz KAMIŃSKI,
Identification of mechanical parameters of the two-mass system


Abstract

Full Text 

Stanisław AZAREWICZ, Adam ZALAS,
Możliwości wykorzystania silników reluktancyjnych z rozruchem asynchronicznym do pracy w ciekłych gazach

Stanisław AZAREWICZ, Adam ZALAS,
Reluctance motors with asynchronous start liquid gases applications


Abstract

Full Text 


Pomiary elektryczne

Electrical Measurements

Abstract Full  Text

Józef NOWAK, Jerzy BAJOREK, Andrzej KAŁWAK, Józef KOLASA, Grzegorz KOSOBUDZKI,
Wyznaczanie indukcyjności dławików w warunkach ich pracy

Józef NOWAK, Jerzy BAJOREK, Andrzej KAŁWAK, Józef KOLASA, Grzegorz KOSOBUDZKI,
Determination of reactor inductance under normal operating conditions


Abstract

Full Text 

Zdzisław NAWROCKI,
Analiza metrologiczna układów logarytmujących i wykładniczych

Zdzisław NAWROCKI,
Metrological analysis of logarithmic and exponential circuits


Abstract

Full Text 

Zdzisław NAWROCKI,
Analiza metrologiczna wielofunkcyjnego układu kwadratującego i pierwiastkującego

Zdzisław NAWROCKI,
Metrological analysis of multifunctional quadrature and root circuits


Abstract

Full Text 

Piotr MADEJ,
Wzorzec dużej rezystancji w układzie t. Zastosowanie i niepewność......................................

Piotr MADEJ,
High resistance standard in t circuit. Application and uncertainty


Abstract

Full Text 

Andrzej KAŁWAK, Krzysztof PODLEJSKI,
Wirtualny most do komunikacji międzysieciowej

Andrzej KAŁWAK, Krzysztof PODLEJSKI,
Virtual bridge for internetwork communication


Abstract

Full Text 

Karol NOWAK, Zdzisław NAWROCKI,
Urządzenie pomiarowe do wyznaczania błędów przekładników prądowych

Karol NOWAK, Zdzisław NAWROCKI,
Measurement device for testing current instrument transformers


Abstract

Full Text 

Wojciech GROTOWSKI,
Metoda różnicowa w szybkiej ocenie trudnomierzalnych parametrów podzespołów

Wojciech GROTOWSKI,
Differential method in fast ewaluation of subessembly parameters difficult to be measured


Abstract

Full Text 

Wojciech GROTOWSKI,
Dydaktyczne stanowisko pomiarowe do wyznaczania parametrów metrologicznych czujników tensometrycznych

Wojciech GROTOWSKI,
Didactic post for measurement of tensometer metrological parameters


Abstract

Full Text 

[Strona główna] [W górę] [Nr 64] [Nr 63] [Nr 62] [Nr 60] [Nr 59] [Nr 58] [Nr 56] [Nr 54] [Nr 45]

Copyright © 2003-2006 Instytut Maszyn Napędów i Pomiarów Elektrycznych
Ostatnia modyfikacja: 09 maja 2011