Strona główna Struktura O instytucie Historia Laboratoria Konferencje Wydawnictwa

Strona główna
W górę

 

Strona główna
W górę

 

    Spis treści                                                                      Contents

  Abstract Full Text

Ludwik ANTAL,
Parametry bezżłobkowego uzwojenia twornika maszyny synchronicznej

Ludwik ANTAL,
Parameters of a slotless winding of synchronous machine armature


Abstract 

Full Text

Ludwik ANTAL, Jan ZAWILAK,
Pole magnetyczne synchronicznego silnika jawnobiegunowego o dwóch prędkościach obrotowych

Ludwik ANTAL, Jan ZAWILAK,
Magnetic field of the salient–pole 2–speed synchronous motor


Abstract 

Full Text

Andrzej KORDECKI,
Liniowość indukcji biegunów pomocniczych maszyn elektrycznych prądu stałego

Andrzej KORDECKI,
Linearity of auxiliary poles induction in dc electrical machines


Abstract 

Full Text

Krzysztof MAKOWSKI,
Metoda obwodowo-polowa wyznaczania charakterystyk statycznych jednofazowego silnika indukcyjnego z pomocniczym uzwojeniem zwartym

Krzysztof MAKOWSKI,
A circuit-field method for evaluation of steady-state characteristics of a single-phase shaded pole induction motor


Abstract 

Full Text

Konrad SCHOEPP, Piotr ZIELIŃSKI,
Wolnoobrotowe maszyny synchroniczne o rozszczepionych biegunach  wzbudzane magnesami trwałymi

Konrad SCHOEPP, Piotr ZIELIŃSKI,
Low-speed split-pole permanent-magnet synchronous machines


Abstract 

Full Text

Stanisław AZAREWICZ,
Układy łagodnego rozruchu napędów przemysłowych z silnikami klatkowymi

Stanisław AZAREWICZ,
Soft - start systems of industrial drives with squirrel - cage induction motors


Abstract 

Full Text

Czesław T. KOWALSKI,
Mikrokomputerowy system monitorowania  i diagnostyki napędów elektrycznych  z  silnikami indukcyjnymi

Czesław T. KOWALSKI,
Microcomputer system for the monitoring and diagnostics of the induction motor drives


Abstract 

Full Text

Andrzej J.MORAWSKI, Leszek SZTYLIŃSKI,
Sterowanie binarne w napędzie elektrycznym

Andrzej J.MORAWSKI, Leszek SZTYLIŃSKI,
Binary control in electrical drive system


Abstract 

Full Text

Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
Obserwatory strumienia i prędkości wirnika silnika indukcyjnego

Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
Rotor flux and speed observers for the induction motor


Abstract 

Full Text

Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA, Czesław KOWALSKI, Marek CHLIPAŁA,
Cyfrowe sterowanie adaptacyjne napędów przekształtnikowych prądu stałego

Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA, Czesław KOWALSKI, Marek CHLIPAŁA,
Digital adaptive control of the dc converter drives


Abstract 

Full Text

Krzysztof PIEŃKOWSKI,
Układy hamowania napędów przekształtnikowych z silnikami indukcyjnymi

Krzysztof PIEŃKOWSKI,
Braking systems of power converter drives with induction motors


Abstract 

Full Text

Adam ZALAS,
Zagadnienia projektowania wielomaszynowych napędów przekształtnikowych z silnikami prądu stałego i przemiennego

Adam ZALAS,
Design problems of multimotor converter drives with dc and ac motors


Abstract 

Full Text

Zdzisław ZAŁOGA,
Wybrane zagadnienia sieci odciążających i tłumików przepięć w przekształtnikach tranzystorowych

Zdzisław ZAŁOGA,
Selected problems of snubber and overvoltage circuits in transistor converters


Abstract 

Full Text

[Strona główna] [W górę] [Nr 64] [Nr 63] [Nr 62] [Nr 60] [Nr 59] [Nr 58] [Nr 56] [Nr 54] [Nr 45]

Copyright © 2003-2006 Instytut Maszyn Napędów i Pomiarów Elektrycznych
Ostatnia modyfikacja: 09 maja 2011