Strona główna Struktura O instytucie Historia Laboratoria Konferencje Wydawnictwa

Strona główna
W górę

 

Strona główna
W górę

 

Badania maszyn elektrycznych
 1. Antoni NYKLIŃSKI, Witold RAMS, Michał RAMS, POMIAR POŚLIZGU MASZYN INDUKCYJNYCH POPRZEZ ANALIZĘ ICH PRĄDU ZASILANIA [pdf]  [doc]
 2. Artur Polak , DODATKOWE  ZJAWISKA  PASOŻYTNICZE  WYSTĘPUJĄCE W SILNIKACH  INDUKCYJNYCH  ZASILANYCH NAPIĘCIEM ODKSZTAŁCONYM. Napięcie indukowane na kadłubie izolowanego silnika [pdf]  [doc]
 3. Czesław KOWALSKI  , Piotr WOJSZNIS, POŚREDNIA METODA POMIARU MOMENTU ELEKTROMAGNETYCZNEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO [pdf]  [doc]
 4. Antoni NYKLIŃSKI, Michał RAMS, Witold RAMS, KOMPUTEROWY SYSTEM DO REALIZACJI PRÓB TYPU MASZYN INDUKCYJNYCH [pdf]  [doc]
 5. Jan MRÓZ, BADANIA PORÓWNAWCZE SILNIKA INDUKCYJNEGO KLATKOWEGO PODCZAS RÓŻNYCH SPOSOBÓW ROZRUCHU [pdf]  [doc]
 6. Elżbieta OGONOWSKA-SCHWEITZER, DOKŁADNOŚĆ  KALORYMETRYCZNYCH  POMIARÓW  STRAT  CAŁKOWITYCH  SILNIKÓW  INDUKCYJNYCH [pdf]  [doc]
 7. Ryszard BOROWSKI, ROZRUCH I REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ SILNIKA INDUKCYJNEGO PRZY WYKORZYSTANIU STATYCZNEGO UKŁADU UPS [pdf]  [doc]
 8. Ryszard RUT, Jadwiga PŁOSZYŃSKA, ANALIZA STROMOŚCI NARASTANIA TEMPERATURY W UZWOJENIACH KLATKOWYCH WYSOKONAPIĘCIOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH DUŻEJ MOCY [pdf]  [doc]
 9. Mirosław DĄBROWSKI, Konrad DĄBAŁA, DOKŁADNOŚĆ WYZNACZANIA SPRAWNOŚCI SILNIKA INDUKCYJNEGO W ZALEŻNOŚCI OD DOKŁADNOŚCI NASTAWIENIA NAPIĘCIA ZASILANIA [pdf]  [doc]
 10. Zdzisław KRZEMIEŃ, WPŁYW  PRĄDÓW  ŁOŻYSKOWYCH  NA  STAN  BIEŻNI  ŁOŻYSK  SILNIKÓW INDUKCYJNYCH ZASILANYCH Z FALOWNIKÓW PWM [pdf]  [doc]
 11. Andrzej BYTNAR, Teresa STAWARZ,  HARMONICZNE WIBRACJI  STOJANA TURBOGENERATORA [pdf]  [doc]
 12. Mieczysław ZIELICHOWSKI ,  Remigiusz MYDLIKOWSKI, ZIEMNOZWARCIOWE PRZEBIEGI PRZJŚCIOWE W GENERATORACH WIELKICH MOCY [pdf]  [doc]
 13. Ludwik ANTAL, Jan ZAWILAK, KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM, DWUBIEGOWYM, O UŁAMKOWYM STOSUNKU PRĘDKOŚCI [pdf]  [doc]
 14. Jerzy SKWARCZYŃSKI, Lesław GOŁĘBIOWSKI, Tomasz DRABEK, BADANIA SYMULACYJNE I POMIAROWE PRZEŁĄCZALNEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO KLATKOWEGO [pdf]  [doc]
 15. Jevtic Milenko B PRESENTATION OF JEVTIĆ'S THEORY FOR THERMALLY INDUCED OSCILLATIONS AND THE APPLICTION TO TURBOGENERATORS [pdf]  [doc]
 16. Marian ŁUKANISZYN, Rafał WRÓBEL, Ernest MENDRELA, Tomasz JANTA, WPŁYW STRUKTURY RDZENIA STOJANA NA MOMENT SILNIKA TARCZOWEGO TYPU TORUS Z MAGNESAMI TRWAŁYMI [pdf]  [doc]
 17. Dudzikowski Ignacy, Kramarski R., Leszczyński J. BADANIA SILNIKÓW O MAGNESACH TRWAŁYCH ZASILANYCH Z PRZEKSZTAŁTNIKÓW IMPULSOWYCH [pdf]  [doc]
 18. Ignacy DUDZIKOWSKI, Stanisław JANISZEWSKI, ANALIZA PARAMETRÓW ROZRUSZNIKÓW SAMOCHODOWYCH O MAGNESACH TRWAŁYCH [pdf]  [doc]
 19. Olgierd KASATY, Jan SZAJDAK, PARAMETRY WIELOWARSTWOWYCH UZWOJEŃ DRUKOWANYCH SILNIKÓW TARCZOWYCH PRĄDU STAŁEGO [pdf]  [doc]
 20. Borys SIDELNIKOW, Piotr SZYMCZAK, SFERY ZASTOSOWANIA I OCENA SPOSOBÓW STEROWANIA SILNIKÓW TARCZOWYCH PRZEKSZTAŁTNIKOWYCH [pdf]  [doc]
 21. Barbara ŚLUSAREK , Andrzej KORDECKI, ZASTOSOWANIE  DOMIESZKOWANYCH  DIELEKTROMAGNESÓW  NdFeB  W  SILNIKACH  PRĄDU  STAŁEGO [pdf]  [doc]
 22. Tomasz JANTA, WPŁYW GRUBOŚCI WARSTWY INFILTROWANEJ WIRNIKA KOMPOZYTOWEGO NA WŁAŚCIWOŚCI RUCHOWE SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO [pdf]  [doc]
 23. Wojciech SZELĄG, Lech NOWAK, Adam MYSZKOWSKI, HAMULEC ELEKTROMAGNETYCZNY Z CIECZĄ MAGNETOREOLOGICZNĄ [pdf]  [doc]
 24. Jerzy BAJOREK, Józef KOLASA, Grzegorz KOSOBUDZKI, Józef NOWAK, POMIAR WIELKOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNYCH W OBWODZIE MAGNETYCZNYM [pdf]  [doc]
 25. Anatolij AFONIN, Sergej GERMAN-GAŁKIN, CHARAKTERYSTYKI  ENERGETYCZNE UKŁADU  PRZEKSZTAŁTNIKA  ELEKTRONICZNEGO WSPÓŁPRACUJĄCEGO  Z  MASZYNĄ  MAGNETOKOMUTACYJNĄ [pdf]  [doc]
 26. Chmelik Karel, Cech, ELECTRIC MACHINES OLDER CONSTRUCTION FED FROM FREQUENCY CONVERTERS [pdf]  [doc]
 27. Michał MICHNA, Jean BIGEON, Jaime FANDINO, Mieczysław RONKOWSKI, Andrzej WILK, WYBRANE ZAGADNIENIA PROCESU PROJEKTOWANIA SILNIKA SYNCHRONICZNEGO MAGNETOELEKTRYCZNEGO ZASILANEGO Z PRZEKSZTAŁTNIKA [pdf]  [doc]
 28. Pavel Záskalický, BEHAVIOR OF THE SINGLE-PULSE OPERATION SWITCHED RELUCTANCE MOTORS. [pdf]  [doc]
 29. Paweł DYBOWSKI, Zbigniew TERTIL, PRACA SILNIKÓW KOMUTATOROWYCH MAŁEJ MOCY ASILANYCH NAPIĘCIEM NIESINUSOIDALNYM – POMIARY NAPIĘCIA, PRĄDU I MOCY CZYNNEJ. [pdf]  [doc]
 30. Ignacy Dudzikowski, Roman Kramarski, Leszek Pawlaczyk, ANALIZA PORÓWNAWCZA PARAMETRÓW MASZYN MAGNETOELEKTRYCZNYCH ZASILANYCH Z PROSTOWNIKÓW STEROWANYCH I PRZEKSZTAŁTNIKÓW IMPULSOWYCH [pdf]  [doc]
 31. Glinka Tadeusz STAN TECHNICZNY IZOLACJI UZWOJEŃ MASZYN ELEKTRYCZNYCH I ICH  PARAMETRY WYZNACZONE  NAPIĘCIEM STAŁYM [pdf]  [doc]
 32. Piotr MADEJ, PRZETWORNIK LOGARYTMUJĄCY Z BARIERĄ DO BADANIA REZYSTANCJI IZOLACJI MASZYN ELEKTRYCZNYCH [pdf]  [doc]
 33. Piotr MADEJ, TRÓJELEKTRODOWY ZESTAW POMIAROWY Z DODATKOWYM PIERŚCIENIEM DO BADANIA PRÓBEK MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH [pdf]  [doc]
 34. Nawrocki Zdzisław POMIARY REZYSTANCJI, REAKTANCJI I IMPEDANCJI MASZYN ELEKTRYCZNYCH PODCZAS PRACY [pdf]  [doc]
 35. Jerzy BARTOSZEWSKI, Józef KOLASA, BOCZNIKI PRĄDU PRZEMIENNEGO [pdf]  [doc]
 36. Kazimierz Zakrzewski, Witold Kubiak , Jacek Szulakowski, WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ANOMALII STRAT W BLACHACH MAGNETYCZNYCH ANIZOTROPOWYCH [pdf]  [doc]
 37. Jerzy Bajorek, Wojciech Kusik, POMIAR WARTOŚCI CHWILOWYCH PRZEBIEGÓW NAPIĘĆ I PRĄDÓW OKRESOWYCH O DOWOLNYCH KSZTAŁTACH [pdf]  [doc]
 38. Jerzy BAJOREK, Józef KOLASA, STALE AUSTENITYCZNE W BUDOWIE MASZYN ELEKTRYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI, BADANIA [pdf]  [doc]
 39. Józef NOWAK, Ignacy DUDZIKOWSKI POMIAR CHARAKTERYSTYK MAGNESÓW ZA POMOCĄ HALLOTRONÓW [pdf]  [doc]
 40. Grzegorz BENYSEK, Adam KEMPSKI, Tadeusz KUROWSKI, Robert SMOLEŃSKI, O CZYNNIKACH WŁAŚCIWEJ WSPÓŁPRACY MASZYN ELEKTRYCZNYCH I PRZEKSZTAŁTNIKÓW STATYCZNYCH [pdf]  [doc]
 41. Marcin WOŁEJKO, Dariusz KARKOSIŃSKI, BADANIA DRGAŃ I HAŁASU SILNIKÓW INDUKCYJNYCH MAŁEJ MOCY PODCZAS ROZRUCHU PRZEKSZTAŁTNIKOWEGO [pdf]  [doc]
 42. Krystyna Kubzdela, Stefan Kubzdela, STRATY MOCY WYWOŁANE TARCIEM WIRNIKA O CIECZ WYPEŁNIAJĄCĄ WNĘTRZE SILNIKA GŁĘBINOWEGO [pdf]  [doc]
 43. Jerzy KOŁOWROTKIEWICZ, Paweł IDZIAK, COMPRESSOR MOTOR WITH A RESISTANCE STARTING PHASE [pdf]  [doc]
 44. Jan PROKOP, Mariusz KORKOSZ, ANALIZA HARMONICZNA MOMENTU I PRĄDÓW SILNIKA RELUKTANCYJNEGO PRZEŁĄCZALNEGO [pdf]  [doc]
Diagnostyka maszyn elektrycznych
 1. Andrzej BOBOŃ, Jerzy KUDŁA, ZASTOSOWANIE ALGORYTMÓW GLOBALNEJ OPTYMALIZACJI DO IDENTYFIKACJI PARAMETRÓW ELEKTROMAGNETYCZNYCH MASZYNY SYNCHRONICZNEJ [pdf]  [doc]
 2. Jerzy KUDŁA, ESTYMACJA PARAMETRÓW ELEKTROMAGNETYCZNYCH MODELU MATEMATYCZNEGO MASZYNY INDUKCYJNEJ UWZGLĘDNIAJĄCEGO ZJAWISKO NASYCENIA [pdf]  [doc]
 3. Tadeusz J. SOBCZYK, Konrad WEINREB, Maciej SUŁOWICZ, DIAGNOSTYKA  SILNIKÓW KLATKOWYCH BAZUJĄCA NA SKŁADOWYCH SYMETRYCZNYCH PRĄDÓW STOJANA [pdf]  [doc]
 4. Zbigniew ŻUREK, CIENKOWARSTWOWE CZUJNIKI MAGNETOREZYSTANCYJNE JAKO NARZĘDZIA POMIAROWE W DIAGNOSTYCE TECHNICZNEJ [pdf]  [doc]
 5. Andrzej Bień, Józef Czajkowski, ESTYMACJA PARAMETRÓW DWUOSIOWEGO MODELU MATEMATYCZNEGO MASZYNY SYNCHRONICZNEJ JAWNOBIEGUNOWEJ DLA CELÓW DIAGNOSTYKI. [pdf]  [doc]
 6. Andrzej Bos, Teresa Orłowska-Kowalska, METODA WYZNACZANIA PARAMETRÓW SCHEMATU ZASTĘP-CZEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO W STANIE NIERUCHOMYM [pdf]  [doc]
 7. Roman KROK, ZAGROŻENIA TERMICZNE WIRNIKÓW TURBOGENERATORÓW PRZY ZWARCIACH ASYMETRYCZNYCH [pdf]  [doc]
 8. Arkadiusz Biernacki, Aleksander Zielonka, EWOLUCJA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH GENERATORÓW 200 MW. [pdf]  [doc]
 9. Drak Bronisław WPŁYW ZMĘCZENIA MATERIAŁÓW NA SKUTKI AWARII W MASZYNACH ELEKTRYCZNYCH [pdf]  [doc]
 10. Tadeusz GLINKA, Barbara KULESZ, WYŁADOWANIA NIEZUPEŁNE W IZOLACJI ZWOJOWEJ SILNIKÓW INDUKCYJNYCH ZASILANYCH Z FALOWNIKÓW PWM [pdf]  [doc]
 11. Jerzy HICKIEWICZ, Zbigniew ŁAWROWSKI, DIAGNOSTYKA BADANIA STANU IZOLACJI GRUPY SILNIKÓW INDUKCYJNYCH W.N. [pdf]  [doc]
 12. Čestmir ONDRŮŠEK, František VESELKA, ARTIFICIAL INTELIGENCE USED IN HEAVY CURRENT ENGINEERING [pdf]  [doc]
 13. Piotr DROZDOWSKI, Janusz PETRYNA, Zbigniew SZULAR, SZACOWANIE BILANSU MOCY NAPĘDU FALOWNIKOWEGO Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM [pdf]  [doc]
 14. Włodzimierz PRZYBOROWSKI, UWAGI O METODZIE DIAGNOSTYKI SUBPOŚREDNIEJ ZESPOŁÓW NAPĘDOWYCH. [pdf]  [doc]
 15. Jerzy PRZYBYSZ, DIAGNOSTYKA IZOLACJI UZWOJEŃ STOJANÓW MASZYN ELEKTRYCZNYCH [pdf]  [doc]
 16. Leon SWĘDROWSKI, VIRTUAL INSTRUMENTS FOR ELECTRICAL MOTOR’S DIAGNOSTICS [pdf]  [doc]
 17. Stanisław LEWANDOWSKI, Zbigniew STACHOWICZ, WYNIKI ZASTOSOWANIA NOWOCZESNYCH METOD  DIAGNOSTYCZNYCH DLA HYDROGENERATORÓW [pdf]  [doc]

Modelowanie maszyn elektrycznych i układów napędowych

 1. Sławomir WIAK, Krzysztof KOMĘZA, Maria DEMS, WPŁYW SPOSOBU POŁĄCZENIA UZWOJEŃ SILNIKA INDUKCYJNEGO NA ROZKŁAD POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO PRZY HAMOWANIU DYNAMICZNYM [pdf]  [doc]
 2. K. PIEŃKOWSKI  , B. HERMAN, W. KARWACKI, J. LISOWSKI, M. SUSEŁ, MODEL MATEMATYCZNY DWUTWORNIKOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO KLATKOWEGO [pdf]  [doc]
 3. Krzysztof PIEŃKOWSKI, MODELE  MATEMATYCZNE MASZYNY  INDUKCYJNEJ  DLA  RÓŻNYCH  UKŁADÓW WIĘZÓW  ELEKTRYCZNYCH [pdf]  [doc]
 4. Marian NOGA, Lesław GOŁĘBIOWSKI, Damian MAZUR, HARMONICZNE MOMENTU I PRĄDU SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO (SILNIK BEZ USZKODZEŃ) [pdf]  [doc]
 5. Jacek F. GIERAS, Jan ZAWILAK, COMPUTER SIMULATION OF PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF A LARGE HIGH-SPEED SWITCHED RELUCTANCE MOTOR [pdf]  [doc]
 6. Maria DEMS, Krzysztof KOMĘZA, PRZEBIEGI ELEKTROMECHANICZNE SILNIKA INDUKCYJNEGO PRZY HAMOWANIU PRZECIWPRĄDEM [pdf]  [doc]
 7. Jan RUSEK, WPŁYW REZYSTANCJI STOJANA NA DYNAMIKĘ ROZRUCHU MASZYNY INDUKCYJNEJ KLATKOWEJ [pdf]  [doc]
 8. Krzysztof KOMĘZA, Maria DEMS, ANALIZA ROZKŁADU POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO PRZY HAMOWANIU PRZECIWPRĄDEM SILNIKA INDUKCYJNEGO [pdf]  [doc]
 9. Jan ANUSZCZYK, Mariusz JABŁOŃSKI, IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW I SYMULACJA PRACY SILNIKA INDUKCYJNEGO WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z UKŁADEM FALOWNIKOWYM [pdf]  [doc]
 10. Patyk Aleksander  MODEL MATEMATYCZNY SILNIKA KLATKOWEGO W STANACH PRZEJŚCIOWYCH PRZY HAMOWANIU DYNAMICZNYM [pdf]  [doc]
 11. Anatoliy AFONIN, Wojciech KRAMARZ, Piotr CIERZNIEWSKI, MASZYNY ELEKTRYCZNE NAPĘDU BEZPOŚREDNIEGO [pdf]  [doc]
 12. Ryszard BENIAK, Andrzej WITKOWSKI, BADANIE WPŁYWU DYSKRETYZACJI CZASÓW PRZEŁĄCZANIA TRANZYSTORÓW  NA  WYNIKI  MODELOWNIA  UKŁADU  NAPĘDOWEGO [pdf]  [doc]
 13. Bronisław FIRAGO, Leszek PAWLACZYK, ELEKTROMECHANICZNE PROCESY PRZEJŚCIOWE UKŁADU NAPĘDOWEGO Z SILNIKIEM ASYNCHRONICZNYM I SKALARNYM STEROWANIEM CZĘSTOTLIWOŚCIOWYM [pdf]  [doc]
 14. Azarewicz S., Orłowska-Kowalska T., Zalas A. ANALIZA UKŁADU ŁAGODNEJ SYNCHRONIZACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH SYNCHRONIZOWANYCH [pdf]  [doc]
 15. Piotr DROZDOWSKI, PARASITIC EFFECTS OF POLYPHASE CAGE INDUCTION MOTORS FED BY A VOLTAGE SOURCE INVERTER [pdf]  [doc]
 16. Zygmunt SZYMAŃSKI, STEROWANIE OPTYMALNE TRAKCYJNYCH POJAZDÓW KOŁOWYCH NAPĘDZANYCH SILNIKAMI INDUKCYJNYMI [pdf]  [doc]
 17. Firago Bronisław, Gulkov A., Pawlaczyk SILNIKI BEZSZCZOTKOWE PRĄDU STAŁEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI WYKONANE NA BAZIE SERYJNYCH MASZYN ASYNCHRONICZNYCH [pdf]  [doc]
 18. Konrad Schoepp, Piotr Zieliński,  DWUSTOPNIOWY GENERATOR SYNCHRONICZNY [pdf]  [doc]
 19. Andrzej KOŁODKO, ANALIZA SILNIKA PIEZOELEKTRYCZNEGO Z FALĄ BIEGNĄCĄ [pdf]  [doc]
 20. Ernest MENDRELA, Józef MOCH, Piotr PADUCH, WŁASNOŚCI ELEKTROMECHANICZNE BEZSZCZOTKOWEGO SILNIKA TARCZOWEGO PRĄDU STAŁEGO PRACUJĄCEGO JAKO MASZYNA Z UZWOJENIEM JEDNO- I TRÓJ-PASMOWYM [pdf]  [doc]
 21. Adam WARZECHA, WYZNACZANIE EFEKTÓW NASYCENIOWYCH W SILNIKU ASYNCHRONICZNYM NA PODSTAWIE OBLICZEŃ POLOWYCH [pdf]  [doc]
 22. Grażyna FRYDRYCHOWICZ-JASTRZĘBSKA, DYNAMICZNY NACIĄG MAGNETYCZNY I SKŁADNIKI ZMIENNE UGIĘCIA WAŁU [pdf]  [doc]
 23. Krzysztof MAKOWSKI, ZMIANY PARAMETRÓW INDUKCYJNYCH W JEDNOFAZOWYM SILNIKU INDUKCYJNYM Z POMOCNICZYM UZWOJENIEM KONDENSATOROWYM PRZY UWZGLĘDNIENIU NASYCENIA OBWODU MAGNETYCZNEGO [pdf]  [doc]
 24. Andrzej WITKOWSKI, METODA WYZNACZANIA ROZKŁADU SIŁ PROMIENIOWEGO NACIĄGU MAGNETYCZNEGO W SILNIKU INDUKCYJNYM [pdf]  [doc]
 25. Boris Sidelnikov, Galina Rogachevskaja, MODELING OF REGIMES OF THE ELECTRIC MACHINES WITH NONLINEAR MAGNETIC CHARACTERISTICS [pdf]  [doc]
 26. Tomasz WĘGIEL, Konrad WEINREB, Maciej SUŁOWICZ, WPŁYW HARMONICZNYCH ŻŁOBKOWYCH PRZEWODNOŚCI NA KSZTAŁT WIDMA PRĄDU STOJANA W MASZYNIE INDUKCYJNEJ Z EKSCENTRYCZNYM WIRNIKIEM [pdf]  [doc]
 27. Jerzy WITKOWSKI, MODEL FIZYCZNY  OBWODU  MAGNETYCZNEGO  MASZYNY  PRĄDU  STAŁEGO  O  BLACHOWANYM  NIEKONWENCJONALNIE  JARZMIE [pdf]  [doc]
 28. Anna KIEWREL, NIELINIOWY REZONANS MECHANICZNY W MODELACH MATEMATYCZNYCH MASZYNY SYNCHRONICZNEJ [pdf]  [doc]
 29. Jan PROKOP, KOMPLEKSOWE MODELOWANIE SILNIKÓW RELUKTANCYJNYCH PRZEŁĄCZALNYCH W SYSTEMIE MATLAB [pdf]  [doc]
 30. Jerzy HICKIEWICZ, Krystyna MACEK-KAMIŃSKA, MODELE, BADANIA SYMULACYJNE I POMIARY WERYFIKACYJNE NAPĘDÓW GRUPOWYCH [pdf]  [doc]
 31. Paweł IDZIAK, WPŁYW POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO NA DEFORMACJE  STOJANA MASZYNY PRĄDU STAŁEGO [pdf]  [doc]
 32. Zygfryd GŁOWACZ, MODELOWANIE MATEMATYCZNE MASZYNY PRĄDU  STAŁEGO Z POŁĄCZENIAMI WYRÓWNAWCZYMI W STANACH AWARYJNYCH [pdf]  [doc]

Komunikaty

 1. Eugeniusz ŚWITOŃSKI, Jarosław KACZMARCZYK, Arkadiusz MĘŻYK, BADANIE WŁASNOŚCI DYNAMICZNYCH RDZENIA STOJANA GENERATORA DUŻEJ MOCY [pdf]  [doc]
 2. Dariusz ŚWISULSKI, CYFROWE METODY REJESTRACJI PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ MASZYN WIRUJĄCYCH [pdf]  [doc]
 3. Dariusz ŚWISULSKI, Jacek PAWLAK, MIKROPROCESOROWY MIERNIK PRĘDKOŚCI I POŚLIZGU SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH [pdf]  [doc]
 4. Krzysztof  KOWALSKI, SYSTEM PROJEKTOWANIA I MODELOWANIA STANÓW PRACY ELEKTROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW WYKONAWCZYCH [pdf]  [doc]
 5. Jarosław SIARKIEWICZ, SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ABB ALSTOM POWER Generators Sp. z o.o. ZORIENTOWANE NA CIĄGŁE DOSKONALENIE [pdf]  [doc]
 6. Henryk BORECKI, EWOLUCJA KONSTRUKCJI I BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH GENERATORÓW 200MW [pdf]  [doc]

Baza abstraktów

- Boboń, A.; Kudła, J. Zastosowanie algorytmów globalnej optymalizacji do identyfikacji parametrów parametrów elektromagnetycznych maszyny synchronicznej

- Kudła, J. Estymacja parametrów elektromagnetycznych modelu matematycznego maszyny indukcyjnej uwzględniającego zjawisko nasycenia

- Sobczyk, T.J.; Weinreb, K.; Sułowicz, M. Diagnostyka silników klatkowych oparta na składowych symetrycznych prądów stojana

- Żurek, Z. Cienkowarstwowe czujniki magnetorezystancyjne jako narzędzia pomiarowe w diagnostyce technicznej

- Bień, A.; Czajkowski, J. Estymacja parametrów dwuosiowego modelu matematycznego maszyny synchronicznej jawnobiegunowej do celów diagnostyki

- Bos, A.; Orłowska-Kowalska, T. Metoda wyznaczania parametrów schematu zastępczego silnika indukcyjnego w stanie nieruchomym

- Krok, R. Zagrożenia termiczne wirników turbogeneratorów podczas zwarć asymetrycznych

- Biernacki, A.; Zielonka, A. Ewolucja badań diagnostycznych generatorów 200 mw

- Drak, B. Wpływ zmęczenia materiałów na skutki awarii w maszynach elektrycznych

- Glinka, T.; Kulesz, B. Wyładowania niezupełne w izolacji zwojowej silników indukcyjnych zasilanych z falowników pwm

- Hickiewicz, J.; Ławrowski, Z. Diagnostyka badania stanu izolacji grupy silników indukcyjnych wn

- Ondrusek, C.; Veselka, F. Artificial intelligence used in heavy current engineering

- Drozdowski, P.; Petryna, J.; Szular, J. Szacowanie bilansu mocy napędu falownikowego z silnikiem indukcyjnym

- Przyborowski, W. Uwagi o metodzie diagnostyki subpośredniej zespołów napędowych

- Przybysz, J. Diagnostyka izolacji uzwojeń stojanów maszyn elektrycznych

- Swędrowski, L. Virtual instruments for electrical motor's diagnostics

- Lewandowski, S.; Stachowicz, Z. Wyniki zastosowania nowoczesnych metod diagnostycznych dla hydrogeneratorów

- Świtoński, E.; Kaczmarczyk, J.; Mężyk, A. Badanie właściwości dynamicznych rdzenia stojana generatora dużej mocy

- Świsulski, D. Cyfrowe metody rejestracji prędkości obrotowej maszyn wirujących

- Świsulski, D.; Pawlak, J. Mikroprocesorowy miernik prędkości i poślizgu silników asynchronicznych

- Kowalski, K. System projektowania i modelowania stanów pracy elektromagnetycznych elementów wykonawczych

- Siarkiewicz, J. Systemowe zarządzanie ABB Alstom power generators sp. z o.o. zorientowane na ciągłe doskonalenie

- Borecki, H. Serwis w zainstalowanych generatorach 200 mw

- Szymański, Z. Sterowanie optymalne trakcyjnych pojazdów kołowych napędzanych silnikami indukcyjnym

- Wach, P. Wielofazowe uzwojenia niesymetryczne - a całkiem dobre

- Nykliński, A.; Rams, W.; Rams, M. Pomiar poślizgu maszyn indukcyjnych przez analizę ich prądu zasilania

- Polak, A. Dodatkowe zjawiska pasożytnicze występujące w silnikach indukcyjnych zasilanych napięciem odkształconym napięcie indukowane na kadłubie izolowanego silnika

- Kowalski, C.; Orłowska-Kowalska, T.; Wojsznis, P. Pośrednia metoda pomiaru momentu elektromagnetycznego silnika indukcyjnego

- Nyklińska, A.; Rams, M.; Rams, W. Komputerowy system do realizacji prób typu maszyn indukcyjnych

- Mróz, J. Badania porównawcze silnika indukcyjnego klatkowego podczas różnych sposobów rozruchu

- Ogonowska-Schweitzer, E. Dokładność kalorymetrycznych pomiarów strat całkowitych silników indukcyjnych

- Borowski, R. Rozruch i regulacja prędkości obrotowej silnika indukcyjnego przy wykorzystaniu statycznego układu ups

- Rut, R.; Płoszyńska, J. Analiza stromości narastania temperatury w uzwojeniach klatkowych wysokonapięciowych silników indukcyjnych dużej mocy

- Dąbrowski, M.; Dąbała, K. Dokładność wyznaczania sprawności silnika indukcyjnego w zależności od dokładności nastawienia napięcia zasilania

- Krzemień, Z. Wpływ prądów łożyskowych na stan bieżni łożysk silników indukcyjnych zasilanych z falowników pwm

- Bytnar, A.; Stawarz, T. Harmoniczne wibracji stojana turbogeneratora

- Zielichowski, M.; Mydlikowski, R. Ziemnozwarciowe przebiegi przejściowe w generatorach wielkich mocy

- Antal, L.; Zawilak, J. Kompensacja mocy biernej silnikiem synchronicznym, dwubiegowym, o ułamkowym stosunku prędkości

- Skwarczyński, J.; Gołębiowski, L.; Drabek, T. Badania symulacyjne i pomiarowe przełączalnego silnika indukcyjnego klatkowego badania symulacyjne i pomiarowe przełączalnego silnika indukcyjnego klatkowego

- Jevtic, M.B. Presentation of jevtić's theory for thermally induced oscillations and the appliction to turbogenerators

- Łukaniszyn, M.; Wróbel, R.; Janta, T. Wpływ struktury rdzenia stojana na moment silnika tarczowego typu torus z magnesami trwałymi

- Dudzikowski, I.; Leszczyński, J.; Kramarski, R. Badania silników o magnesach trwałych zasilanych z przekształtników impulsowych

- Dudzikowski, I.; Janiszewski, S. Analiza parametrów rozruszników samochodowych o magnesach trwałych

- Kasaty, O.; Szajdak, J. Parametry wielowarstwowych uzwojeń drukowanych silników tarczowych prądu stałego

- Sidelnikow, B.; Szymczak, P. Sfery zastosowania i ocena sposobów sterowania silników tarczowych przekształtnikowych

- Ślusarek, B.; Kordecki, A. Zastosowanie domieszkowanych dielektromagnesów NdFeB w silnikach prądu stałego

- Janta, T. Wpływ grubości warstwy infiltrowanej wirnika kompozytowego na właściwości ruchowe silnika asynchronicznego

- Szeląg, W.; Nowak, L.; Myszkowski, A. Hamulec elektromagnetyczny z cieczą magnetoreologiczną

- Bajorek, J.; Kosobudzki, G.; Nowak, J.; Kolasa, J. Pomiar wielkości elektromagnetycznych w obwodzie magnetycznym

- Afonin, A.; German-Gałkin, S. Charakterystyki energetyczne układu przekształtnika elektronicznego współpracującego z maszyną magnetokomutacyjną

- Chmelik, K.; Čech, V. Electric machines older construction fed from frequency converters

- Michna, M.; Biegon, J.; Fandino, J.; Ronkowski, M.; Wilk, A. Wybrane zagadnienia procesu projektowania silnika synchronicznego magnetoelektrycznego

- Zaskalicky, P. Behavior of the single-pulse operation switched reluctance motors

- Dybowski, P.; Tertil, Z. Praca silników komutatorowych małej mocy zasilanych napięciem niesinusoidalnym - pomiary napięcia, prądu i mocy czynnej

- Dudzikowski, I.; Kramarski, R.; Pawlaczyk, L. Analiza porównawcza parametrów maszyn magnetoelektrycznych zasilanych z prostowników sterowanych i przekształtników impulsowych

- Glinka, T. Stan techniczny izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych i ich parametry wyznaczone napięciem stałym

- Madej, P. Przetwornik logarytmujący z barierą do badania rezystancji izolacji maszyn elektrycznych

- Nawrocki, Z. Pomiary rezystancji, reaktancji i impedancji maszyn elektrycznych podczas pracy

- Bartoszewski, J.; Kolasa, J. Boczniki prądu przemiennego

- Zakrzewski, K.; Kubiak, W.; Szulakowski, J. Wyznaczanie współczynnika anomalii strat w blachach magnetycznych anizotropowych

- Bajorek, J.; Kusik, W. Pomiar wartości chwilowych przebiegów napięć i prądów okresowych o dowolnych kształtach

- Bajorek, J.; Kolasa, J. Stale austenityczne w budowie maszyn elektrycznych - właściwości, badania

- Nowak, J.; Dudzikowski, I. Pomiar charakterystyk magnesów za pomocą hallotronów

- Benysek, G.; Kempski, A.; Kurowski, T.; Smoleński, R. O czynnikach właściwej współpracy maszyn elektrycznych i przekształtników statycznych

- Wołejko, M.; Karkosiński, D. Badania drgań i hałasu silników indukcyjnych małej mocy podczas rozruchu przekształtnikowego

- Kubzdela, K.; Kubzdela, S. Straty mocy wywołane tarciem wirnika o ciecz wypełniającą wnętrze silnika głębinowego

- Kołowrotkiewicz, J.; Idziak, P. Compressor motor with a resistance starting phase

- Prokop, J.; Korkosz, M. Analiza harmoniczna momentu i prądów silnika reluktancyjnego przełączalnego

- Kamiński, G.; Smak, A. Modelowanie silnika z wirnikiem kulistym

- Wiak, S.; Komęza, K.; Dems, M. Wpływ sposobu połączenia uzwojeń silnika indukcyjnego na rozkład pola elektromagnetycznego przy hamowaniu dynamicznym

- Pieńkowski, K.; Herman, B.; Karwacki, W.; Lisowski, J.; Suseł, M. Model matematyczny dwutwornikowego silnika indukcyjnego klatkowego

- Pieńkowski, K. Modele matematyczne maszyny indukcyjnej dla różnych układów więzów elektrycznych

- Noga, M.; Gołębiowski, L.; Mazur, D. Harmoniczne momentu i prądu silnika asynchronicznego (silnik bez uszkodzeń)

- Gieras, J.; Zawilak, J. Computer simulation of performance characteristics of a large high-speed switched reluctance motor

- Dems, M.; Komęza, K. Przebiegi elektromechaniczne silnika indukcyjnego podczas hamowania przeciwprądem

- Rusek, J. Wpływ rezystancji stojana na dynamikę rozruchu maszyny indukcyjnej klatkowej

- Komęza, K.; Dems, M. Analiza rozkładu pola elektromagnetycznego przy hamowaniu przeciwprądem silnika indukcyjnego

- Anuszczyk, J.; Jabłoński, M. Identyfikacja parametrów i symulacja pracy silnika indukcyjnego współpracującego z układem falownikowym

- Patyk, A. Model matematyczny silnika klatkowego w stanach przejściowych przy hamowaniu dynamicznym

- Afonin, A.; Kramarz, W.; Cierzniewski, P. Maszyny elektryczne napędu bezpośredniego

- Beniak, R.; Witkowski, A. Badanie wpływu dyskretyzacji czasów przełączania tranzystorów na wyniki modelowania układu napędowego z falownikiem msi

- Firago, B.; Pawlaczyk, L. Elektromechaniczne procesy przejściowe układu napędowego z silnikiem asynchronicznym i skalarnym sterowaniem częstotliwościowym

- Azarewicz, S.; Orłowska-Kowalska, T.; Zalas, A. Analiza układu łagodnej synchronizacji silników asynchronicznych synchronizowanych

- Drozdowski, P. Parasitic effects of polyphase cage induction motors fed by a voltage source inverter

- Firago, B.; Gulkov, A.; Pawlaczyk, L. Silniki bezszczotkowe prądu stałego z magnesami trwałymi wykonane na bazie seryjnych maszyn asynchronicznych

- Schoepp, K.; Zieliński, P. Dwustopniowy generator synchroniczny

- Kołodko, A. Analiza silnika piezoelektrycznego z falą biegnącą

- Mendrela, E.; Moch, J.; Paduch, P. Właściwości elektromechaniczne bezszczotkowego silnika tarczowego prądu stałego

- Warzecha, A. Wyznaczanie efektów nasyceniowych w silniku asynchronicznym na podstawie obliczeń polowych

- Frydrychowicz-Jastrzębska, G. Dynamiczny naciąg magnetyczny i składniki zmienne ugięcia wału

- Makowski, K. Zmiany parametrów indukcyjnych w jednofazowym silniku indukcyjnym z pomocniczym uzwojeniem kondensatorowym z uwzględnieniem nasycenia obwodu magnetycznego

- Witkowski, A. Metoda wyznaczania rozkładu sił promieniowego naciągu magnetycznego w silniku indukcyjnym

- Sidelnikov, B.; Rogachevskaja, G. Analysis of operating conditions of electric machines with nonlinear magnetic characteristics

- Węgiel,T.; Weinreb, K.; Sułowicz, M. Wpływ harmonicznych żłobkowych przewodności na kształt widma prądu stojana w maszynie indukcyjnej z ekscentrycznym wirnikiem

- Witkowski, J. Model fizyczny obwodu magnetycznego maszyny prądu stałego o blachowanym niekonwencjonalnie jarzmie

- Kiewrel, A. Nieliniowy rezonans mechaniczny w modelach matematycznych maszyny synchronicznej

- Prokop, J. Kompleksowe modelowanie silników reluktancyjnych przełączalnych w systemie matlab

- Hickiewicz, J.; Macek-Kamińska, K. Modele, badania symulacyjne i pomiary weryfikacyjne napędów grupowych

- Idziak, P. Wpływ pola elektromagnetycznego na deformacje stojana maszyny prądu stałego

- Głowacz, Z. Modelowanie matematyczne maszyny prądu stałego z połączeniami wyrównawczymi w stanach awaryjnych

- Zadrożny, J. Wpływ wybranych parametrów schematu zastępczego silnika indukcyjnego trójfazowego na przebieg fazowego prądu stojana w czasie rozruchu


[Strona główna] [W górę] [SME2000] [Wstęp] [Organizatorzy] [Spis treści] [Indeks autorów] [Sesje] [Podsumowanie] [Konferencje]

Copyright © 2003-2006 Instytut Maszyn Napędów i Pomiarów Elektrycznych
Ostatnia modyfikacja: 09 maja 2011 

[Strona główna] [W górę] [SME2000] [Wstęp] [Organizatorzy] [Spis treści] [Indeks autorów] [Sesje] [Podsumowanie] [Konferencje]

Copyright © 2003-2006 Instytut Maszyn Napędów i Pomiarów Elektrycznych
Ostatnia modyfikacja: 09 maja 2011